Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr LV/445/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 marca 2022r. od dnia 1.07.2022r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  • 32,50 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 65,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku z powyższym od dnia 20.06.2022 roku do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone nowe naliczenia opłat za używanie lokali mieszkalnych obowiązujące od dnia 1.07.2022 roku.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.