Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Rada Nadzorcza

Tadeusz Zakrzewski Przewodniczący RN
Marek Kręgiel Z-ca Przewodniczącego RN
Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM
Justyna Wysocka Sekretarz RN
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Andrzej Czyż Członek RN
Przewodniczący Komisji GZM
Józef Krząkała Członek RN
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Sonia Sekuła - Janus Członek RN
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Janusz Spałek Członek RN
Członek Komisji Rewizyjnej
Andrzej Suchan Członek RN
Sekretarz Komisji GZM
Jerzy Wawrzyczek Członek RN
Członek Komisji GZM

Skład Zarządu

Karol Woźniczka Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Michał Miśtak Zastępca Prezesa Zarządu
Zastępca Dyrektora Spółdzielni
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Katarzyna Białas Zastępca Prezesa Zarządu
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy