Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Rada Nadzorcza

Adam Kramorz Przewodniczący RN
Eugeniusz Kiwic Z-ca przewodniczącego RN
Członek komisji GZM
Krzysztof Książko Sekretarz RN
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Andrzej Czyż Członek RN
Przewodniczący Komisji GZM
Jan Janus Członek RN
Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM
Marek Kręgiel Członek RN
Członek Komisji GZM
Józef Krząkała Członek RN
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Justyna Wysocka Członek RN
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Sprus Członek RN
Sekretarz Komisji GZM
Jarosław Wyborski Członek RN
Członek Komisji Rewizyjnej
Wiesław Żerdziński Członek RN
Członek Komisji Rewizyjnej

Skład Zarządu

Karol Woźniczka Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni
Michał Miśtak Zastępca Prezesa Zarządu
Zastępca Dyrektora Spółdzielni
ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Katarzyna Białas Zastępca Prezesa Zarządu
ds. ekonomicznych
Główny Księgowy