Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

RODO

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) przedstawiamy Państwu poniższe informacje:
 
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach ul Wodna 8 41-600 Świętochłowice.

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Spółdzielni oraz obowiązków i uprawnień wynikających wprost z przepisów prawa.

  3. Odbiorcą Państwa danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach na podstawie umowy bądź udostępnienia danych osobowych.

  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ze statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni.

  5. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

  7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wąs; poczta elektroniczna – administrator@smswietochlowice.pl.

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.