Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88
Wniosek - Zaświadczenie do założenia księgi wieczystej


Wniosek - Zaświadczenie Urząd SkarbowyWniosek o przeniesienie na odrębną własność spółdzielczego własnościowego prawa do garażu
Wnioski - Nabycie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia - postępowania spadkowegoWnioski - Nabycie nieruchomości na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia - postępowania spadkowego


Wnioski - Nabycie nieruchomości na podstawie aktu pośw. dziedz. - postępowania spadkowego więcej spadkobierców