Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Historia 1

Jak zaczynaliśmy?

Było ich 21- członków założycieli, którzy w dniu 7 sierpnia 1959r. na Zgromadzeniu Założycielskim podjęli decyzję o powołaniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Rekrutowali się ze środowisk związanych z zakładami przemysłowymi działającymi na terenie miasta. Ich pragnienie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych było odbiciem ogromnych trudności związanych ze zdobyciem własnego mieszania na terenie Świętochłowic. Decyzja o powołaniu Spółdzielni była wyrazem krystalizowania się idei spółdzielczej formy budownictwa mieszkaniowego, która już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych dojrzewała w gronie aktywistów społecznych działających na terenie miasta, a jednocześnie była również urzeczywistnieniem inicjatywy społecznej, zmierzającej do rozwiązania nabrzmiałego problemu mieszkaniowego.
Po spełnieniu wszystkich wymogów formalno-prawnych związanych z rejestracją Spółdzielni oraz wypracowaniem organizacyjno-prawnych podstaw działania, wyłonione na zgromadzeniu założycielskim Rada i Zarząd przystąpiły do wdrażania zamierzeń inwestycyjnych. W wyniku podjętych przedsięwzięć w dniu 15 grudnia 1962r. Spółdzielnia przyjęła do użytku 36 mieszkań w budynku przy ówczesnej ul. Świerczewskiego (dziś ul. Konstytucji 1997 roku), które były pierwszymi lokalami niedawno powstałej Spółdzielni. Kolejnym efektem było 45 mieszkań oddanych do użytku w dniu 1 kwietnia 1963r. w budynku przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Pocztowej.