Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Zmiana cennika CO

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o  zmianie wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie obowiązujących od dnia 1.09.2021r. w części budynków zarządzanych przez Spółdzielnię.

Zaznaczamy, że na wysokość wyliczonej opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie na rok 2021 wpłynęło 10 zmian taryf dostawcy ciepła Tauron Ciepło Sp.o.o. zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.
(Decyzje Prezesa URE:nr OKA.4210.12.2019.KTW, nr OKA.4210.24.2019.KTW, nrOKA.4210.1.2020.CW, nr OKA.4210.16.2020.AZ, nr OKA.4210.7.2020.AZa, nr OKA.4210.22.2020.PS, nr OKA.4210.40.2020.CW, nr OKA.4210.41.2020.CW, nr OKA.4210.48.CW.).

W związku z powyższym  do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o obowiązujących od dnia 01.09.2021r. wysokościach stawek zaliczek za centralne ogrzewanie w poszczególnych budynkach i nowych naliczeniach opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

Pobierz załącznik "Wykaz zmian w taryfie dla ciepła  - grupa AG1"

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach