Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Zatrudnimy Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zatrudni inspektora nadzoru robót budowlanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie odpowiedniego kierunku łącznie z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • potwierdzona przynależność do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z opłacanymi składkami członkowskimi i obowiązkowym ubezpieczeniem OC,
 • staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru.


Oferty należy składać na adres:

 • siedziby:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
  41-600 Świętochłowice, ul. Wodna 8
 • e-mail:
  biuro@smswietochlowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Dział organizacyjny, tel. 32/2454-086 wew. 54.