Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Teren w rejonie ul. Karpackiej 2

Powrót

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA DZIERŻAWĘ TERENU POŁOŻONEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH W REJONIE ULICY KARPACKIEJ 2. 

 

I. Dane:

Teren będący częścią nieruchomości gruntowej przy ul. Karpackiej 2

  • powierzchnia użytkowa 1933,00 m
  • termin postawienia terenu do dyspozycji dzierżawcy 01.10.2021r.
  • cena wywoławcza czynszu dzierżawy terenu 2,00 zł/ m2/m-c (netto) x 1933,00 m2

II. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu terenu należy składać do skrzynki pocztowej na parterze siedziby Spółdzielni do dnia 21.09.2021 r. godz.1400.

III. Oferta musi zawierać

  1. Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym regulowaniu opłat.
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy dzierżawy terenu obowiązującej w tut. Spółdzielni.
  3. Proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego. 
  4. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej na tym terenie.
  5. Numer telefonu kontaktowego do oferenta.

IV. Z uwagi na obowiązujący od 20 marca 2020r. do odwołania, w Polsce stan epidemii oraz działając profilaktycznie w celu ograniczenia rozszerzania się koronawirusa komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.09.2021r. o godz. 1000 bez udziału oferentów w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 8.

V. W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert brana będzie pod uwagę data wpływu oferty do SM i oferta najwcześniej złożona wygra przetarg.

VI. Informacje dotyczące warunków przetargu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

VII. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.