Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Rozliczenie wody za 2021

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o  rozliczeniu kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz podgrzania wody za okres od 1.10.2020r. do 30.09.2021r.

W związku z powyższym od dnia 26.10.2021 roku do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o rozliczeniu, saldzie należności z tytułu opłat oraz obowiązujących od dnia 1.11.2021r. zaliczkach za zimną wodę i odprowadzenie ścieków oraz podgrzanie wody.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.