Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania, gazu i energii elektrycznej

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, gazu i energii elektrycznej w mieszkaniach za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.

W związku z powyższym do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o wynikach rozliczeń oraz obowiązującej od dnia 01.02.2024r. wysokości naliczeń opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Zaznaczamy, że na wynik rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2023 oraz wysokość wyliczonej opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie na rok 2024 miały wpływ następujące czynniki: wysokość zużycia ciepła w 2023 roku oraz 19 zmian w taryfie dla ciepła w grupie AG1 u dostawcy ciepła Tauron Ciepło Sp. z.o.o.

(decyzje Prezesa URE : OKA.4210.132.2022.CW, OKA.4210.149.2022.ESt1, OKA.4210.150.2022.AZa, OKA.4210.146.2022.CW, OKA.4210.159.2022.RZ, OKA.4210.162.2022.CW, OKA.4210.139.2022.AZa, OKA.4210.3.2023.AZa, OKA.4210.22.2023.CW, OKA.4210.160.2022.CW, OKA.4210.20.2023.ESt1, OKA.4210.21.2023.CW, OKA.4210.19.2023.AZa, OKA.4210.36.2023.CW, OKA.4210.39.2023.CE, OKA.4210.44.2023.AZa, OKA.4210.54.2023.PCR,  OKA.4210.63.2023.CW, OKA.4210.62.2023.ESt1).

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach