Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Przetarg

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8

1. Ogłasza na dzień 01.02.2023 r. pisemny przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkania zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ulicy Śląskiej 71/9 pow. użytkowa 34,19 m2
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w dziale członkowsko-mieszkaniowym do dnia 31.01.2023 r. do godziny 1500.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 01.02.2023 r. w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 6, godz. 1100.
4. Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni, telefon 32 245 40 86 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przedmiotu przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.