Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Przetarg

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 ogłasza na dzień 23.03.2023 r. przetarg ustny (licytacja) na ustalenie wysokości stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 35a/6.

Szczegóły w dziale Wolne lokale.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8, pokój nr 6, w dniu 23.03.2023 r. o godz. 1000.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych oraz informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.