Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Przetarg

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 ogłasza przetarg ofertowy – pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Polnej 53/II.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 23.08.2022r. godz.1400.

Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko – mieszkaniowy Spółdzielni telefon 32/2454-086 wewn. 58 i 50.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.