Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Przetarg

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 ogłasza przetarg ofertowy – pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Wallisa 6/II prowadzenia działalności w zakresie usług dla ludności za wyjątkiem działalności gastronomiczno-spożywczej z alkoholem.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.05.2022r. godz. 1400.

Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

Regulamin przetargu oraz informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smswietochlowice.pl.