Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Ogłoszenie

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2022 r.

 

W ofercie należy ująć:

 • Rodzaj wykonywanych robót,
 • Składniki kosztorysowe,
 • Warunki płatności,
 • Gwarancje,
 • Nr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach,
 • Krótka charakterystyka firmy,
 • Posiadane zaświadczenia, pozwolenia itp.,
 • Wykaz ważniejszych robót z ostatnich 3 lat,
 • Referencje.
   

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach  ul. Wodna 8, w terminie do dnia 31.01.2022 r.