Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Informujemy, że na podstawie Art.83 Ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Zarząd podjął uchwałę, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbędzie się w terminie 6 tygodni od chwili odwołania stanu epidemii.