Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

W związku z uchyleniem art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz zgodnie z zapisami art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze i art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Rada Nadzorcza – na podstawie stanowiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz posiadanych opinii prawnych – podjęła decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  w Świętochłowicach w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego 2022.