Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o  rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, gazu i energii elektrycznej w mieszkaniach za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

W związku z powyższym od dnia 27.01.2022r. do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o wynikach rozliczeń oraz obowiązującej od dnia 01.02.2022r. wysokości naliczeń opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Zaznaczamy, że na wynik rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2021 oraz wysokość wyliczonej opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie na rok 2022 miały wpływ następujące czynniki: wzrost zużycia ciepła i długość okresu grzewczego w roku 2021, 16 zmian taryf dostawcy ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o. zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz zmiany stawek VAT na ciepło wynikające z Tarczy Antyinflacyjnej.

(Decyzje Prezesa URE: nr OKA.4210.65.2020.AZa, nr OKA.4210.68.2020.PS, nr OKA.4210.54.2020.CW, nr OKA.4210.57.2020.PS, nr OKA.4210.19.2021.CW, nr OKA.4210.29.2021.AZa, nr OKA.4210.40.2021.PS, nr OKA.4210.13.2021.CW, nr OKA.4210.56.2021.AZa, nr OKA.4210.64.2021.PS, nr OKA.4210.80.2021.CW, nr OKA.4210.77.2020.CW, nr OKA.4210.32.2021.CW, nr OKA.4210.61.2021.CW, nr OKA.4210.60.2021.CW, nr OKA.4210.71.2021.PS.).

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

 

Załączniki: