Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, gazu i energii elektrycznej w mieszkaniach za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W związku z powyższym do skrzynek pocztowych od dnia 26.01.2023 r. zostaną dostarczone informacje o wynikach rozliczeń oraz obowiązującej od dnia 1.02.2023 r. wysokości naliczeń opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres.