Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 20.10.2022r. „Planem Gospodarczym na rok 2023r.” zmianie ulegają od 01.02.2023r. obowiązujące stawki opłat lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach.  Zaznaczamy, że zmiany stawek opłat nie dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych i różnią się pomiędzy statusami lokali i nieruchomościami.

W związku z powyższym od dnia 25.10.2022r. do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone zawiadomienia o zmianach stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.