Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o zmianie wysokości opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie obowiązującej od dnia 01.12.2022 r.

Na wysokość wyliczonej opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie wpłynęło 20 zmian taryf w grupie AG1 dostawcy ciepła Tauron Ciepło Sp.o.o. zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.  Zmiany te następowały sukcesywnie od stycznia 2022 r.

(Decyzje Prezesa URE: nr OKA.4210.91.2021.RZ, nr OKA.4210.100.2021.PS, nr OKA.4210.108.2021.Aza, nr OKA.4210.96.2021.RZ, nr OKA.4210.6.2022.CW, nr OKA.4210.7.2022.PS, nr OKA.4210.15.2022.PS, nr OKA.4210.39.2022.PS, nr OKA.4210.61.2022.PS, nr OKA.4210.48.2022.RZ, nr OKA.4210.31.2022.Aza, nr OKA.4210.68.2022.Aza, nr OKA.4210.72.2022.RZ, nr OKA.4210.35.2022.Aza, nr OKA.4210.69.2022.PS, nr OKA.4210.78.2022.PS, nr OKA.4210.93.2022.Aza, nr OKA.4210.50.2022.Est1, nr OKA.4210.90.2022.CW, nr OKA.4210.82.2022.PCR).

W związku z powyższym do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o obowiązujących od dnia 01.12.2022r. wysokościach nowych naliczeń opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach