Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Ogłoszenie

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach  zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika do Działu organizacyjnego.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe, 
- doświadczenie w zakresie rozliczania czasu pracy,

- doświadczenie w zakresie obsługi komputera, pakietu 
   OFFICE i pochodnych. 


Oferty należy składać na adres siedziby:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
41-600 Świętochłowice
ul. Wodna 8
lub
e-mail:  biuro@smswietochlowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Dział organizacyjny, 
tel. 0-32 2454-086 wew. 51, 54.