Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Oferty na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w 2023 r.

W ofercie należy ująć:

  1. Rodzaj wykonywanych robót,
  2. Składniki kosztorysowe,
  3. Warunki płatności,
  4. Gwarancje,
  5. Nr KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  6. Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płatnościach,
  7. Krótka charakterystyka firmy (stan zatrudnienia – stanowiska nierobotnicze, stanowiska robotnicze, uprawnienia, kwalifikacje),
  8. Posiadane zaświadczenia, pozwolenia itp.,
  9. Wykaz ważniejszych robót z ostatnich 3 lat,
  10. Referencje.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8, w terminie do dnia 31.01.2023 r.