Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Nowe taryfy za wodę i odprowadzenia ścieków

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” od dnia 17.03.2022 r. obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice.

Podwyższona przez ChŚPWiK Sp. o.o. cena wody  i odprowadzenia ścieków wynosi 16,74 zł/m3, a wyliczona na podstawie obowiązującej taryfy opłata abonamentowa 1,60 zł/lokal/m-c.

W związku z powyższym do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.04.2022 roku.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie opłat w skrzynce pocztowej  prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.