Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Lokal użytkowy Ślężan 27/I

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodnej 8 ogłasza drugi przetarg ofertowy  - pisemny na najem lokalu użytkowego przy ul. Ślęzan 27/I

Szczegóły w dziale Wolne lokale.

1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać do skrzynki pocztowej na parterze siedziby Spółdzielni lub w sekretariacie I piętro pok. nr 5 do dnia 21.06.2024 r. godz. 12:00.

2. Komisyjne otwarcie ofert przy udziale oferentów odbędzie się dnia 25.06.2024 r. o godz. 11:30 w salce konferencyjnej /pokój nr 6/ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wodnej 8.

3. Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.