Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” została zatwierdzona obowiązująca od dnia 17.03.2021r. taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice.

Podwyższona przez ChŚPWiK Sp. o.o. cena wody  i odprowadzenia ścieków wynosi 16,49 zł/m3 a opłata abonamentowa 1,58 zł/lokal/m-c.

W związku z powyższym od dnia 29.03.2021 roku do skrzynek pocztowych zostanie dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.04.2021 roku.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku zawiadomienia o zmianie opłat w skrzynce pocztowej  prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.