Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Informacja

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o  rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania, gazu i energii elektrycznej w mieszkaniach za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020 r.

W związku z powyższym od dnia 28.01.2021r. do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o wynikach rozliczeń oraz obowiązujących od dnia 01.02.2021r. wysokości naliczeń  opłat za używanie lokali mieszkalnych.

Zaznaczamy, że na wynik rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2020 oraz wysokość wyliczonej opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie na rok 2021 wpłynęło 9 zmian taryf dostawcy ciepła Tauron Ciepło Sp.o.o. zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.
(Decyzje Prezesa URE:nr OKA.4210.12.2019.KTW, nr OKA.4210.24.2019.KTW, nrOKA.4210.1.2020.CW, nr OKA.4210.16.2020.AZ, nr OKA.4210.7.2020.AZa, nr OKA.4210.22.2020.PS, nr OKA.4210.40.2020.CW, nr OKA.4210.41.2020.CW, nr OKA.4210.48.CW.)

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.