nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach ul Wodna 8 41-600 Świętochłowice.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Spółdzielni oraz obowiązków i uprawnień wynikających wprost z przepisów prawa.
3. Odbiorcą Państwa danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach na podstawie umowy bądź udostępnienia danych osobowych.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ze statutowej i ustawowej działalności Spółdzielni.
5. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wąs; poczta elektroniczna – administrator@smswietochlowice.pl.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.