nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Informacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 24.09.2020r . „Planem Gospodarczym na rok 2021 r.” zmianie ulegają od 1.02.2021 r. obowiązujące stawki opłat lokali...
Informacja

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

20-07-2020

Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbyło się w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 w podziale na trzy części i obradowało zgodnie z zapisami Statutu w dniach 13-15 lipca 2020 r. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia przebiegały według ogłoszonego wcześniej porządku obrad.

Obecni członkowie Spółdzielni ocenili bieżącą działalność Spółdzielni i jej poszczególnych służb, a zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz podjęli uchwały zatwierdzające: sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2019, sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzone za rok 2019, podział nadwyżki bilansowej za rok 2019, udzieliło absolutorium członkom Zarządu, przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, przyjęło Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r oraz dokonało wyboru delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Obecni członkowie Spółdzielni zabierali głos w dyskusjach, w ramach których wnieśli szereg spraw dotyczących z pozoru drobnych, aczkolwiek istotnych dla mieszkańców problemów funkcjonowania nieruchomości, budynków, jak również konkretnych lokali mieszkalnych. Zgłoszone podczas dyskusji uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad, bądź skierowane do realizacji.
Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
17-06-2020

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. od dnia 1.07.2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
  • 26,50 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 53,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku z powyższym w dniach 18 - 30.06.2020 roku do skrzynek pocztowych zostanie dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.07.2020 roku.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku rozliczenia w skrzynce pocztowej prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.
INFORMACJA
01-04-2020

Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” została zatwierdzona obowiązująca od dnia 17.03.2020r. nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice.

Nowa cena wody  i odprowadzenia ścieków wynosi 16,24 zł/m3  a opłata abonamentowa 1,53 zł/lokal/m-c.

W związku z powyższym w dniach od 1- 15.04. 2020 roku do skrzynek pocztowych zostanie dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.04.2020 roku. Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku rozliczenia w skrzynce pocztowej  prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.
Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę
17-03-2020

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z rosnącym zagrożeniem zarażenia KORONAWIRUSEM COVID-19 oraz wprowadzonych obostrzeń przez służby państwowe Zarząd Spółdzielni informuje o dalszym zaprzestaniu - do czasu odwołania - osobistego przyjmowania Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni. Pracownicy Spółdzielni będą nadal pracować w godzinach urzędowania, ale sprawy będą załatwiane drogą telefoniczną, e-mailową i korespondencyjną. Korespondencję pisemną osoby zainteresowane mogą umieszczać w niebieskiej skrzynce pocztowej umieszczonej w holu Spółdzielni.

W sprawach wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, kontakt osobisty z pracownikami Spółdzielni będzie możliwy po uprzednim telefonicznym przedstawieniu sprawy i umówieniu wizyty.

Godziny pracy KASY pozostają bez zmian.

Telefony:
Siedziba Spółdzielni 32 2454 086, 32 2454 08, 32 2454 088.Prosimy o zrozumienie powagi sytuacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.
Drodzy Mieszkańcy!