nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Zasłużony dla budownictwa
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Informacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 24.09.2020r . „Planem Gospodarczym na rok 2021 r.” zmianie ulegają od 1.02.2021 r. obowiązujące stawki opłat lokali...
Informacja

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

04-02-2008

Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami – art. 45a) koszty centralnego ogrzewania rozliczane są indywidualnie na poszczególne budynki.
Każdy budynek wyposażony jest w licznik ciepła na podstawie, którego oblicza się zużycie ciepła dostarczane do budynku.
Na podstawie wskazań licznika Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach miesięcznie obciąża Spółdzielnię kosztami dostawy ciepła.
Na koniec każdego roku koszty dostawy ciepła i zaliczki wpłacane przez lokatorów przez cały rok są sumowane i następuje rozliczenie. W przypadku wyższych kosztów niż wpłacane zaliczki występuje niedobór, który muszą pokryć lokatorzy danego budynku.
Dzięki zamontowanej automatyce pogodowej, która zmniejsza lub zwiększa dostawę ciepła do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej pozwala to na racjonalne wykorzystywanie dostaw ciepła.
Nie mniej jednak podstawowy wpływ na zużycie ciepła, a zatem i na końcowy koszt jednostkowy c.o. ma właściwe-racjonalne użytkowanie przez lokatorów zaworów termostatycznych zamontowanych na grzejnikach.
Szczegółowych informacji udziela Zastępca Kierownika Działu Technicznego – mgr inż. Michał Miśtak tel. (032) 2453 773.
Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o termostatycznych zaworach grzejnikowych. Wersję elektroniczną umieścilismy w dziale dokumenty.

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Joachim Fach
Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania
29-01-2007

Regulamin Porządku Domowego

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Porządku Domowego, którego elektroniczą wersję umieściliśmy w dziale dokumenty.
Regulamin Porządku Domowego
28-08-2006

Już jest... Witamy na nowej stronie!

Serdecznie witamy na nowej stronie naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Świętochłowice. Ci, którzy już wcześniej odwiedzali naszą stronę z pewnością zauważą kilka istotnych zmian: dodane zostały nowe działy, zmieniona została grafika na nowocześniejszą, a menu na bardziej przystępne i prostsze w nawigacji.

Co nowego?

Pracując nad nową stroną staraliśmy się przede wszystkim odpowiedzieć na Państwa sugestie i propozycje. Często pytano nas dlaczego na poprzedniej stronie nie umieszczono informacji dotyczących m.in. historii spółdzielni. Dlatego nową stronę uzupełniliśmy o następujące działy:
  • Historia Spółdzielni, gdzie mogą Państwo przeczytać o naszych początkach, podejmowanych inwestycjach, rozwoju,
  • Telefony dyżurne, czyli do kogo i kiedy mogą się Państwo zgłaszać problemy, uwagi i sugestie,
  • Dane statystyczne, to dział w którym umieściliśmy aktualne informacje m.in. o przychodach spółdzielni i kosztach remontów.
Znajdą też Państwo dział: przydatne linki, które pomogą odwiedzającym naszą stronę w szybkim przenoszeniu się do stron instytucji, firm i innych podmiotów współpracujących z naszą spółdzielnią. Zapraszamy!

Zarząd, Rada nadzorcza i pracownicy SM Świętochłowice
Już jest... Witamy na nowej stronie!