nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

11-02-2009

WIELKA NAGRODA PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA

29 listopada 2008r. był szczególnym dniem dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach bowiem w tym dniu Spółdzielnia została wyróżniona Wielką Nagrodą Prezydenta Izby Budownictwa.

Uhonorowane zostały przedsięwzięcia Spółdzielni w zakresie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Przedsięwzięcia, które pozwoliły na obniżenie kosztów ogrzewania zasobów, jak również poprawę estetyki modernizowanych budynków.

Satysfakcja z przyznanego nam wyróżnienia wynika z uznania dla inicjatyw – zarówno Rady Nadzorczej
jak i Zarządu w zakresie dbałości o stan techniczny zasobów oraz działań ukierunkowanych na racjonalne gospodarowanie majątkiem Spółdzielni – w tym przede wszystkim o zabezpieczenie właściwego poziomu zaspokajania potrzeb członków Spółdzielni.

To kolejne wyróżnienie przyznane świętochłowickim spółdzielcom jest zarazem potwierdzeniem słuszności prowadzonych przez Spółdzielnię działań renowacyjnych i modernizacyjnych.
WIELKA NAGRODA PREZYDENTA IZBY BUDOWNICTWA
06-11-2008

Złoty Laur dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach została uhonorowana Złotym Laurem "Za zasługi dla gospodarki nieruchomościami".
Złoty Laur dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
04-02-2008

Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami – art. 45a) koszty centralnego ogrzewania rozliczane są indywidualnie na poszczególne budynki.
Każdy budynek wyposażony jest w licznik ciepła na podstawie, którego oblicza się zużycie ciepła dostarczane do budynku.
Na podstawie wskazań licznika Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach miesięcznie obciąża Spółdzielnię kosztami dostawy ciepła.
Na koniec każdego roku koszty dostawy ciepła i zaliczki wpłacane przez lokatorów przez cały rok są sumowane i następuje rozliczenie. W przypadku wyższych kosztów niż wpłacane zaliczki występuje niedobór, który muszą pokryć lokatorzy danego budynku.
Dzięki zamontowanej automatyce pogodowej, która zmniejsza lub zwiększa dostawę ciepła do budynku w zależności od temperatury zewnętrznej pozwala to na racjonalne wykorzystywanie dostaw ciepła.
Nie mniej jednak podstawowy wpływ na zużycie ciepła, a zatem i na końcowy koszt jednostkowy c.o. ma właściwe-racjonalne użytkowanie przez lokatorów zaworów termostatycznych zamontowanych na grzejnikach.
Szczegółowych informacji udziela Zastępca Kierownika Działu Technicznego – mgr inż. Michał Miśtak tel. (032) 2453 773.
Zachęcamy do zapoznania się z Informacją o termostatycznych zaworach grzejnikowych. Wersję elektroniczną umieścilismy w dziale dokumenty.

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr inż. Joachim Fach
Informacja o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania
29-01-2007

Regulamin Porządku Domowego

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Porządku Domowego, którego elektroniczą wersję umieściliśmy w dziale dokumenty.
Regulamin Porządku Domowego