nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Zasłużony dla budownictwa
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

28-08-2020

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III.
  • powierzchnia użytkowa: 34,70 m2
  • wyposażony w instalacje: c.o. elektryczną oraz wod-kan.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków najmu lokalu można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, nr tel. 32/2453-327 oraz na stronie Spółdzielni w dziale Wolne lokale.
Przetarg
27-08-2020

Przetarg

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. KONSTYTUCJI 1997r. 1d/I.
  • powierzchnia użytkowa: 560,77 m2
  • wyposażony w instalacje: c.o. elektryczną oraz wod-kan.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków najmu lokalu można uzyskać w Dziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, nr tel. 32/2453-327 oraz na stronie Spółdzielni w dziale Wolne lokale.
Przetarg
20-07-2020

Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbyło się w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 w podziale na trzy części i obradowało zgodnie z zapisami Statutu w dniach 13-15 lipca 2020 r. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia przebiegały według ogłoszonego wcześniej porządku obrad.

Obecni członkowie Spółdzielni ocenili bieżącą działalność Spółdzielni i jej poszczególnych służb, a zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz podjęli uchwały zatwierdzające: sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2019, sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzone za rok 2019, podział nadwyżki bilansowej za rok 2019, udzieliło absolutorium członkom Zarządu, przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, przyjęło Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r oraz dokonało wyboru delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Obecni członkowie Spółdzielni zabierali głos w dyskusjach, w ramach których wnieśli szereg spraw dotyczących z pozoru drobnych, aczkolwiek istotnych dla mieszkańców problemów funkcjonowania nieruchomości, budynków, jak również konkretnych lokali mieszkalnych. Zgłoszone podczas dyskusji uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad, bądź skierowane do realizacji.
Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach
17-06-2020

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. od dnia 1.07.2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:
  • 26,50 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 53,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku z powyższym w dniach 18 - 30.06.2020 roku do skrzynek pocztowych zostanie dostarczone nowe naliczenie opłat za używanie lokalu mieszkalnego obowiązujące od dnia 1.07.2020 roku.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.

W przypadku braku rozliczenia w skrzynce pocztowej prosimy o kontakt z Administracją Spółdzielni.
INFORMACJA