nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2006r.
Tytuł "Dobra Spółdzielnia 2013"
Galeria
nowosci
Drodzy Mieszkańcy!
Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i pracowników ich obsługujących oraz stosując się do wydawanych zaleceń wszelkich służb państwowych w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 , którym jest...
Drodzy Mieszkańcy!

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

20-11-2020

Drodzy Mieszkańcy!

Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i pracowników ich obsługujących oraz stosując się do wydawanych zaleceń wszelkich służb państwowych w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19, którym jest przede wszystkim rekomendacja pozostawania w domach, Zarząd Spółdzielni - wzorem instytucji państwowych, publicznych, jak również ościennych spółdzielni mieszkaniowych - podjął decyzję o zaprzestaniu na okres do 27.11.2020 r. osobistego przyjmowania Mieszkańców w siedzibie Spółdzielni. Pracownicy Spółdzielni będą nadal pracować w godzinach urzędowania, ale sprawy będą załatwiane drogą telefoniczną,e-mailową oraz korespondencyjną. Korespondencję pisemną osoby zainteresowane mogą umieszczać w niebieskiej skrzynce pocztowej umieszczonej w holu Spółdzielni.

W sprawach wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, kontakt osobisty z pracownikami Spółdzielni będzie możliwy po uprzednim telefonicznym przedstawieniu sprawy i umówieniu wizyty.

Godziny pracy KASY pozostają bez zmian.

Kontakt do Siedziby Spółdzielni:

Prosimy o zrozumienie powagi sytuacji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.
Drodzy Mieszkańcy!
16-11-2020

DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2020

Informacja prasowa dotycząca Dnia Otwartego Notariatu 2020 do pobrania tutaj.
DZIEŃ OTWARTY NOTARIATU 2020
28-10-2020

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje o rozliczeniu kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz podgrzania wody za okres od 1.10.2019r. do 30.09.2020r.

W związku z powyższym od dnia 29.10.2020 roku do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone informacje o rozliczeniu, saldzie należności z tytułu opłat oraz obowiązujących od dnia 1.11.2020r.zaliczkach za zimną wodę i odprowadzenie ścieków oraz podgrzanie wody.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail
Informacja
19-10-2020

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 24.09.2020r . „Planem Gospodarczym na rok 2021 r.” zmianie ulegają od 1.02.2021 r. obowiązujące stawki opłat lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach. Zaznaczamy, że zmiany stawek opłat nie dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych i różnią się pomiędzy statusami lokali i nieruchomościami.

W związku z powyższym w dniach 19 - 30.10.2020 roku do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone zawiadomienia o zmianach stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.
Informacja