nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Złoty Laur
Galeria
nowosci
Drodzy Mieszkańcy!
Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i pracowników ich obsługujących oraz stosując się do wydawanych zaleceń wszelkich służb państwowych w związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19 , którym jest...
Drodzy Mieszkańcy!
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
19-10-2020

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 24.09.2020r . „Planem Gospodarczym na rok 2021 r.” zmianie ulegają od 1.02.2021 r. obowiązujące stawki opłat lokali mieszkalnych w poszczególnych nieruchomościach. Zaznaczamy, że zmiany stawek opłat nie dotyczą wszystkich lokali mieszkalnych i różnią się pomiędzy statusami lokali i nieruchomościami.

W związku z powyższym w dniach 19 - 30.10.2020 roku do skrzynek pocztowych zostaną dostarczone zawiadomienia o zmianach stawek opłat za używanie lokali mieszkalnych wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli został podany do dostarczania korespondencji adres korespondencyjny inny  niż adres zamieszkania lub potwierdzony adres e-mali korespondencja zostanie dostarczona na wskazany adres lub e-mail.