nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
Przetarg
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH UL. WODNA 8 OGŁASZA TRZECI PRZETARG OFERTOWY – PISEMNY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 55/III. powierzchnia użytkowa: 34,70 m 2 wyposażony w instalacje: c.o....
Przetarg
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
20-07-2020

Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbyło się w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 w podziale na trzy części i obradowało zgodnie z zapisami Statutu w dniach 13-15 lipca 2020 r. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia przebiegały według ogłoszonego wcześniej porządku obrad.

Obecni członkowie Spółdzielni ocenili bieżącą działalność Spółdzielni i jej poszczególnych służb, a zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz podjęli uchwały zatwierdzające: sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2019, sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzone za rok 2019, podział nadwyżki bilansowej za rok 2019, udzieliło absolutorium członkom Zarządu, przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, przyjęło Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r oraz dokonało wyboru delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Obecni członkowie Spółdzielni zabierali głos w dyskusjach, w ramach których wnieśli szereg spraw dotyczących z pozoru drobnych, aczkolwiek istotnych dla mieszkańców problemów funkcjonowania nieruchomości, budynków, jak również konkretnych lokali mieszkalnych. Zgłoszone podczas dyskusji uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad, bądź skierowane do realizacji.