nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego – 2012r.
Galeria
nowosci
Informacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni dnia 24.09.2020r . „Planem Gospodarczym na rok 2021 r.” zmianie ulegają od 1.02.2021 r. obowiązujące stawki opłat lokali...
Informacja
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).
20-07-2020

Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbyło się w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 w podziale na trzy części i obradowało zgodnie z zapisami Statutu w dniach 13-15 lipca 2020 r. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia przebiegały według ogłoszonego wcześniej porządku obrad.

Obecni członkowie Spółdzielni ocenili bieżącą działalność Spółdzielni i jej poszczególnych służb, a zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz podjęli uchwały zatwierdzające: sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za rok 2019, sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach sporządzone za rok 2019, podział nadwyżki bilansowej za rok 2019, udzieliło absolutorium członkom Zarządu, przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019, przyjęło Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach za okres 01.01.2016r - 31.12.2018r przeprowadzonej w okresie od 01.07.2019r do 30.09.2019r oraz dokonało wyboru delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

Obecni członkowie Spółdzielni zabierali głos w dyskusjach, w ramach których wnieśli szereg spraw dotyczących z pozoru drobnych, aczkolwiek istotnych dla mieszkańców problemów funkcjonowania nieruchomości, budynków, jak również konkretnych lokali mieszkalnych. Zgłoszone podczas dyskusji uwagi zostały wyjaśnione w trakcie obrad, bądź skierowane do realizacji.