Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Ogłoszenie

Powrót

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że składowanie w korytarzach oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych  mebli, sprzętów, wózków, rowerów i innych przedmiotów stanowi zagrożenie pożarowe dla budynku oraz uniemożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji podczas akcji ratunkowej. Ponadto wszystkie drzwi do korytarzy ( w szczególności w budynkach wysokich) stanowiących drogi ewakuacyjne muszą posiadać nieblokowalne skrzydła drzwiowe bez możliwości ich trwałego zamykania.

W związku z powyższy zwracamy się z prośbą o usuniecie wszelkich przedmiotów i niezamykanie drzwi do korytarzy. Przypominamy, że wszyscy lokatorzy budynku zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ochrony PPoż. oraz Regulaminu Porządku Domowego.

Prosimy o zrozumienie i poważne potraktowanie sprawy, która dotyczy bezpieczeństwa Państwa zdrowia i życia.