Dyżury Pogotowia Technicznego

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00

w czwartek:
od 17:00 do 20:00

w piątek:
od 13:00 do 20:00

w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00

ul. Wodna 8
32 245 40 86
32 245 40 88

Ogłoszenie

Powrót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  informuje  o podjętych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach uchwałach o odwołaniu z dniem 30.09.2021r. Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM mgr inż. Joachima Facha i powołaniu z dniem 01.10.2021r. na to stanowisko mgr inż. Michała Miśtaka.