nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
Wielka Nagroda z Laurem Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa – 2010r.
Galeria
nowosci
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach ul Wodna 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o...
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadow

Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

24-06-2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach ul Wodna 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie  robót budowlanych w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) Edycja 2019.
ZADANIE INWESTYCYJNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ.


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
ul. Wodna 8
41-600 Świętochłowice
Tel. 32 245 40 86, e-mail; biuro@smswietochlowice.pl


OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 siłowni plenerowych zlokalizowanych w Świętochłowicach w okolicach budynków przy ulicy:
 • Świętokrzyskiej 14-20,
 • Chorzowskiej 22.
Przedmiotem oferty może być realizacja pojedynczej siłowni.


ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
 1. nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
 2. opis przedmiotu zamówienia,
 3. oferowana cena ,
 4. okres i warunki gwarancji,
 5. warunki i terminy  płatności,
 6. sprawdzenie i akceptację zgodności dostarczonego przedmiaru robót,
 7. termin realizacji robót  licząc od daty zawarcia umowy do 15.10.2019 r ,
 8. kosztorys ofertowy

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć lub przesłać na adres Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 pokój nr. 29.
Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2019 r.
Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej www.smswietochlowice.pl w zakładce Aktualności.


Dokumentacja do pobrania:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
04-06-2019

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że od dnia 1 czerwca 2019 r. od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto Spółdzielni w oddziałach i agencjach PKO BP S.A. pobierana będzie prowizja zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat.

Nadal bez opłat prowizyjnych przyjmowane są wpłaty gotówkowe na konto Spółdzielni w punkcie kasowym prowadzonym przez USŁUGI FINANSOWE mieszczącym się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 w Świętochłowicach.
Informacja
19-06-2018

Polityka Prywatności (RODO)

W związku ze zmianą w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności. Treść znajduje się tutaj.
Polityka Prywatności (RODO)
14-12-2016

Zmiana godzin pracy Spółdzielni

Drodzy Spółdzielcy!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną godziny pracy Spółdzielni.

Wszystkie biura w budynku Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 oraz wszystkie administracje osiedlowe czynne będą:
 • w czwartek do godz. 1700.
 • w piątek do godz. 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.
Zmiana godzin pracy Spółdzielni