nowosci
Dział Techniczny
ul. Wodna 8
32 245 40 86-88

poniedziałek,wtorek,środa
od 15:00 do 20:00
w czwartek:
od 17:00 do 20:00
w piątek:
od 13:00 do 20:00
w dni wolne od pracy
od 8:00 do 20:00
Kontakt
nagrody
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa - 2008r.
Siła Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015
Galeria
nowosci
Walne Zgromadzenie Spółdzielni...
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbędą się: 1) w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:...
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
Informujemy,że odpowiedzi na zapytania przesłane drogą mailową, będą udzielane tylko i wyłącznie osobom, które podadzą pełne dane osobowe (tj.imię i nazwisko oraz adres).

Aktualności

21-05-2018

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach odbędą się:

1) w sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1:
 • część 1 - 04.06.2018r
 • część 2 - 05.06.2018r
 • część 3 - 07.06.2018r
 • część 4 - 08.06.2018r

Rozpoczęcie obrad - godz. 1700.

Materiały dot. Walnego Zgromadzenia są dostępne w dziale Dokumenty.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej
27-04-2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wodnej 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.:

„Demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest z 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach oraz ich kompleksowa termomodernizacja” - podzielonego na 9 zadań

w związku z realizacją projektu pn.:

„Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach”

Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami; Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
ul. Wodna 8
41-600 Świętochłowice
tel. 32 245 40 86, e-mail: biuro@smswietochlowice.pl
www.smswietochlowice.pl

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja 11 budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach zlokalizowanych przy:
 1. ul. Krasickiego 1
 2. ul. Zubrzyckiego 19-27, ul. Zubrzyckiego 29-33, ul. Zubrzyckiego 35-41
 3. ul. Tatrzańska 6
 4. ul. Granitowa 22-30
 5. ul. Sportowa 7-13
 6. ul. Sportowa 3-5
 7. ul. Sportowa 23-25
 8. ul. Beskidzka 2
 9. ul. Ślęzan 9-27
 • z podziałem na 9 zadań

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA I DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami dostępna na stronie internetowej www.smswietochlowice.pl w zakładce Aktualności.
 1. POBIERZ DOKUMENTACJĘ
 2. Zmiana treści SIWZ
 3. Pytania oferentów i odpowiedzi
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
14-12-2016

Zmiana godzin pracy Spółdzielni

Drodzy Spółdzielcy!

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną godziny pracy Spółdzielni.

Wszystkie biura w budynku Spółdzielni przy ul. Wodnej 8 oraz wszystkie administracje osiedlowe czynne będą:
 • w czwartek do godz. 1700.
 • w piątek do godz. 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy Spółdzielni pozostają bez zmian.
Zmiana godzin pracy Spółdzielni
30-09-2016

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Szanowni Państwo!
W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030, Urząd Miejski w Świętochłowicach zwraca się do Państwa za naszym pośrednictwem z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w wersji papierowej , która znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni- www.smswietochlowice.pl lub elektronicznej : www.interankiety.pl/i/NpkJkdLm.

Ankieta ma na celu pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych, ma także dać podstawy do określenia kierunków i działań rewitalizacyjnych. Anonimowy sondaż opinii społecznej, przeprowadzony wśród mieszkańców Świętochłowic i osób związanych z naszym miastem, jest bardzo istotnym i wiarygodnym źródłem informacji, w wielu przypadkach wręcz niezastąpionym. Państwa pomoc w tej kwestii będzie bardzo cenna. Ankietę w formie papierowej można pobrać również w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54.
Podmiotem odpowiedzialnym za partnerskie opracowanie Programu Rewitalizacji na zlecenie Urzędu Miejskiego jest Fundacja Kreatywny Śląsk.

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030